Styret 2018/2019

Styreleder: Marius Solberg 
Styremedlem og nøkkelansvarlig: Torfinn Ingolfsentlf: 982 65 841
Styremedlem: Stine Bjørdal 
Styremedlem: Ivo de Figueiredotlf: 402 91 221
Styremedlem: Ingvild Indrebøtlf: 996 27 090
Varamedlem: Marianne Nielssen 
Varamedlem: Svein Årseth 
Varamedlem: Christel Alsos 
Varamedlem: Bjørn Kjetil Engenes 

Henvendelser fra seksjonseierne om boligen skal som hovedregel rettes direkte til styret. Dette gjelder også forsikringssaker. Henvendelser fra leietakere om seksjonen, skal som hovedregel rettes til seksjonseieren.
E-post til styret: styret@thm85.no

Henvendelser om nøkler og låser kan rettes til Torfinn Ingolfsen i oppgang J.

Ved spørsmål om felleskostnader, innbetalinger og salg av boligen kan henvendelser rettes direkte til OBOS Eiendomsforvaltning AS, tlf: 22 86 55 00.