Piperehabilitering

På sameiermøtet for 2014 som ble avholdt 09.03.15, ble det vedtatt at Alle pipeløp som skal til for at alle leiligheter skal ha minst ett fungerende pipeløp, rehabiliteres med prosjektoppstart i 2015. Dette finansieres ved lån og bruk av oppsparte midler.

Se årsberetning for fullstendig saksfremstilling.

Samarbeidspartnere og rammer

OBOS prosjekt er leid inn som prosjektleder. Oslo murmesterbedrift AS er valgt som entreprenør. Byggesøknad ble sendt inn 13.10.15.

Prosjektperiode

Stillaser blir satt opp fra 20.10.15, (som noen sikkert har lagt merke til), og murarbeidene begynner første uka i november. Husk å lukke vinduer når dere ikke er hjemme, risikoen for innbrudd øker når stillas er montert.

Vi regner med å være ferdig 15. desember, men som i alle byggeprosjekter kan framdriften bli justert. Styret vil holde dere orientert hvis det oppstår forsinkelser.

Arbeidstider

Arbeidstid skal vanligvis være mellom 7.00 og 17.00.

Sykkelparkering

Syklene står i veien for dem som setter opp stillasene. Syklene som ikke er i bruk må settes i kjellerbodene og de andre parkeres bak søppelskuret så fort som mulig. Beklager at vi ikke har tenkt på å si fra om dette før. De syklene som ikke er fjernet til dugnaden 7. november, vil bli kastet.

Tilgang til leiligheter

Prosjektansvarlig hos Oslo murmesterbedrift, Asle Rabben, må kartlegge alle leilighetene innvendig — også de som ikke har ildsted — før arbeidene i pipene kan begynne.

Denne kartleggingen skjer etter kl. 18.00 fra mandag 26. til onsdag 28. oktober. Hvis ingen kan være hjemme, må Siri i bakgårdsbygningen ved lekeplassen, tlf. 91706791, få nøkkel til leiligheten.

Hvis det påløper kostnader som følge av at tilgang ikke gis, vil dette bli fakturert seksjonseieren det gjelder.

Oppgang Dato
Oppgang A Mandag 26.10.15
Oppgang B Mandag 26.10.15
Oppgang C Mandag 26.10.15
Oppgang M Mandag 26.10.15
Oppgang N Mandag 26.10.15
Oppgang E Tirsdag 27.10.15
Oppgang F Tirsdag 27.10.15
Oppgang G Tirsdag 27.10.15
Oppgang H Tirsdag 27.10.15
Oppgang I Onsdag 28.10.15
Oppgang J Onsdag 28.10.15
Oppgang K Onsdag 28.10.15
Oppgang L Onsdag 28.10.15

Fra 30. oktober kan ingen bruke ildstedene før de får beskjed om det!

Forberedelser før arbeidene for dere som har ildsted - innen 30. oktober

Pipene må feies først. Derfor må alle ildstedene være forsvarlig tettet slik at sot ikke støver ut. Det gjelder å lukke igjen spjeld, ventiler og dører på ildstedene (som når feieren kommer). Denne tettingen må vare helt til dere får ny beskjed. Hverken styret eller entreprenøren tar ansvar for sotskader i leilighetene dersom tettingen åpnes igjen før det.

Tilkoblinger

Etter at entreprenøren er ferdig med feiing av pipene, kobler de fra alle ildstedene. Dere vil få beskjed om nøyaktig når dette blir.

Dere bør da dekke til elektronikk, tekstiler og andre ting som ikke tåler støv som står rett i nærheten av ildstedet. Oslo murmesterbedrift kommer til å dekke til det området de jobber på og der de setter fra seg ting, men ikke mer enn det. De må ha fri tilgang til piper og ildsteder (helst to meter i alle retninger). Skap og gjenstander må ikke stå inntil pipene. Pipene skal ha to frie sider for inspeksjon til enhver tid. Arbeid/kjøring som følge av at pipeløpet er dekka til vil bli fakturert den seksjonseieren det gjelder.

Pipene blir så rehabilitert innvendig og dere får beskjed om når de enkelte ildstedene skal monteres på plass igjen.

Leilighetene skal i utgangspunktet settes tilbake i samme stand som de var da arbeidene ble igangsatt, forutsatt at den standen var lovlig når det gjelder hva man kan dekke til pipeløp med. Oslo murmesterbedrift feier og støvsuger etter seg, men vasker ikke.

Prosjektavslutning

Når arbeidene er ferdig vil det bli avholdt en ferdigbefaring for å avdekke eventuelle mangler.

I desember demonteres stillaset, søppel fjernes og grovrydding blir utført, men det er beboerne som ev. må koste bort småting som har falt ned på balkongene.

Helse, Miljø og Sikkerhet - og unger

VÆR FORSIKTIG når du går i nærheten av stillaset, og pass ekstra på ungene! Gi beskjed til styret, dersom du ser noe som bør forbedres i forbindelse med sikkerheten.

Har du en gammel ovn og vil bytte til en ny rentbrennende ovn?

Da kan vi søke Tilskudd for utskifting av gamle vedovner fra Oslo kommunes klima- og energifond.

Du kan få innvilget støtte på inntil 6 000 kroner, begrenset til 50 % av kostnaden for ny vedovn. Ta bilde av det gamle ildstedet, og nærbilde av metallklistremerket på ovnen dersom det er synlig, og send det til siri@thm85.no med en gang, så sender vi søknadene samlet. Frist er søndag 25. oktober.

Det er omtrent 14 dagers leveringstid på nye ovner som bestilles gjennom Oslo murmesterbedrift. Hvis du bestiller en innen 31. oktober, kan Oslo murmesterbedrift montere den nye i stedet for den gamle, så hvis du uansett tenker på å bytte ut ovnen, kan du spare penger på å få gjort det nå.

Har du ikke ildsted?

Det vil bli satt inn tilkoblingspunkter i alle leilighetene, slik at man kan sette inn vedovn seinere. Da må styret godkjenne det jfr. vedtektene § 19, og det nye ildstedet må kontrolleres av en kvalifisert fagperson. Man må så sende melding om installering av nytt ildsted til Oslo brann- og redningsetats boligseksjon.

Hvis du vil kjøpe og få montert en av disse ovnene (som kan bestilles gjennom Oslo murmesterbedrift) nå, blir det en del av kontrakten sameiet har med entreprenøren, og de vil kontrollere og melde inn det nye ildstedet. Hvis du er interessert, si fra til siri@thm85.no, så finner vi ut hva det vil koste og når det kan gjøres.

Vennligst bekreft at du har lest dette til siri@thm85.no, innen fredag 23. oktober.

Hilsen Siri Koren Furre, for styret i ThM85