Husordensregler for Sameiet Thv. Meyersgt. 85

tilpasset og vedtatt i ekstraordinært sameiermøte den 3. november 1998 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31.

Endret på ordinært sameiermøte 23. april 2003.
Endret på ordinært sameiermøte 10. mars 2009.
Endret på ordinært sameiermøte 5. mars 2013.
Endret på ordinært sameiermøte 20. mars 2014.

 1. Hver sameier plikter å sørge for ro og orden i sin seksjon, og for at hun/han med husstand, leietakere og alle hun/han gir adgang til seksjonen eller sameiets fellesarealer ikke volder støy, ubehag eller ulempe for noen.
 2. Bruk av motorsykkel eller bil i gårdsrommet er ikke tillatt, unntatt ved flytting eller vareleveranse (kortest mulig tid).
 3. Søppel må kun kastes i søppelkassene og pakkes godt inn før det kastes. Bare vanlig husholdningsavfall kan kastes. Papir og papp må brettes. Større gjenstander, materialer o.l. som ikke kan kastes i søppelkassene må beboere og næringsdrivende få kjørt bort på eget initiativ. Hensatt avfall og avfall som ikke aksepteres av søppeltransporten kjøres bort på eiers regning.
 4. Det er ikke tillatt å legge ut mat til duer eller villkatter.
 5. Det skal være ro etter kl. 23.00, både i de enkelte seksjonene og på fellesarealene. Ved spesielle anledninger kan dette fravikes ved overenskomst med naboene. Radio, TV, stereoanlegg m. m. må dempes slik at det ikke generer andre på noen tid av døgnet. Særlig må man være varsom om sommeren med åpne vinduer.
 6. Beboere og næringsdrivende må påse at ytterdørene er låst hele døgnet.
 7. Hovedporten til gården, i Leirfallsgata, skal holdes stengt og låst til enhver tid.
 8. Den type bygård vi bor i er veldig brannfarlig. Oppgangene må derfor ikke benyttes til oppbevaring av gjenstander. I tilfelle brann vil oppgangene fungere som rømningsveier, og det er viktig at disse er fri for hindringer. Kun barnevogner plassert foran kjellerdør er tillatt oppbevart i oppgangen. Sykler skal stå oppstilt ved sykkelstativene langs med gården.
 9. Trappene skal holdes rene og fri for løsøre. Loft og kjeller holdes rene og ryddige av beboere og næringsdrivende i hver oppgang i fellesskap. Lyspærer og batterier til brannvarsler i oppgangene skiftes av vaktmester.
 10. Tepper o.l. må ikke ristes fra vinduene.
 11. Alle seksjonseiere/leietakere/beboere er forpliktet til å delta i dugnadsarbeide. Dugnader kunngjøres med minst to ukers varsel. Kr 300,- per dugnad betales inn sammen med fellesutgiftene, og betales tilbake til de seksjonene som er representert på dugnadene. Overskuddet brukes til å betale det arbeidet man ikke rekker på dugnadene.
 12. Om vinteren må alle rom holdes tilstrekkelig oppvarmet til at rør ikke fryser. Lufteventilene til kjellerne holdes stengt om vinteren og åpnes om sommeren.
 13. Dyrehold er tillatt, men styret i Sameiet må informeres. Hunder må ikke luftes til sjenanse for beboerne eller slippes fri i gården.
 14. Ved tap av systemnøkler skal det umiddelbart gis beskjed til styret. Kan nøklene spores tilbake til sameiet, sørger styret for utskiftning av låsene det gjelder og innkjøp av nye nøkler, for seksjonseiers regning.
 15. Oppstår det problemer eller konflikter, tas de opp snarest mulig og på en konstruktiv måte, slik at vi unngår langvarige motsetninger og får et miljø der alle trives!
 16. Det ikke er tillatt å bruke kull- og gassgrill på balkongene og takterrassene. Det er heller ikke tillatt å henge opp gjenstander på utsiden av balkongene og takterrassene, uten at det er godkjent av styret.