Bruk av balkongene

For mange seksjonseiere i Thorvald Meyers gate har balkongene blitt en kjærkommen utvidelse av leiligheten. Men balkongene er også en del av bakgårdsfasaden og sameiets felles uterom. Det innebærer at innredningen av den enkelte balkong må underordnes Byantikvarens bevaringskrav, og det er også naturlig at man tar hensyn til fellesskapets ønske om et noenlunde helhetlig og harmonisk uterom. Styret har derfor tillatt seg å sende rundt denne listen over regler og råd for balkongene:

  1. Det ikke er tillatt å bruke kull- og gassgrill på balkongene og takterrassene.1
  2. Det er ikke tillatt å henge opp gjenstander på utsiden av balkongene og takterrassene, uten at det er godkjent av styret.1
  3. Det er ikke anledning til å spikre, skru eller montere faste installasjoner på ytterveggen uten at man først forespør styret. Dette gjelder også installering av elektrisk lys utover utelampen som allerede er montert.
  4. Vindskjermer o.l. som dekker balkongens vegger er ikke tillatt.
  5. Forøvrig oppfordres alle til å innrede og bruke balkongene på en måte som ikke virker støtende eller urimelig forstyrrende på andre. Husk at Husordensreglenes punkt 5 om ro etter kl. 23.00 også gjelder på balkongene; her bærer lyden også langt mer enn inne i leilighetene.
Punkt 1. og 2. er nedfelt i Husordensreglene for sameiet.

Vedlikehold

Balkongdørene

illustrasjon oljing illustrasjon oljing

Luftebrems: I vinkeloveføringen og på sidene av den glidende metallklossen må det oljes en gang i året.

Espangolett: Ved alle lukkereilene og i smørehullet over låskassa i vriderhøyde må det smøres hvert år.

Hengsler: Et par dråper olje i smørehullet på siden er nødvendig for ikke å få ødeleggede slitasje.

Lukkepress: For å endre lukkepress må en demontere sluttstykke og endre fasongen på dette, alternativt skifte tettelist.

Gulvet på balkongene

Gulvet er trykkimpregnert tre. Under tregulvet er det montert vannplater som skal sørge for at vann transporteres til renna i bakkant. Hvis det kommer mye rusk inn der, kan man ved å dra opp den nederste delen av nedløpsrøret på balkongen plukke opp rusket. Det er sikkert lurt å kontrollere at det ikke er rusk der en gang i blant. Det er heller ikke umulig å få opp ting som ramler under tregulvet, men spør Siri hvordan først, (det er vanskelig å forklare skriftlig hvilke skruer som skal opp). Gulvet bør overflatebehandles med olje eller beis en gang i året, men ikke før sommeren 2015 - så vi er helt sikre på at det er tørt og har slutta å bevege seg. Hvis du ønsker at gulvet gråner naturlig, trenger du bare å vaske det en eller to ganger i året med såpevann.

Borr ikke i konstruksjonen uten å konsultere Balkongteam eller styret. Feil bruk kan skade rustbeskyttelsen.